Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [136]

image

136. Chuyên cơ tiện thể

Vì phía nam tiến vào giữa hè, nhiệt độ bên ngoài cao tới gần bốn mươi độ, nhiệt độ bình quân ba mươi ba, ba mươi bốn độ, ông chủ Vũ liền ủ ủ rũ rũ giống hệt như cây mạ thiếu nước. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [136]”