Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [56]

image

Chương 56: Bạo thể

Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân mang theo đầy bụng nghi hoặc về trong khách điếm. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [56]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [31]

image

Chương 31

Hữu Xu cảm giác được Cơ Trường Dạ thực không cao hứng, còn tưởng mình chậm trễ thời gian của đối phương, một tay đẩy hắn ra khỏi cửa viện, thúc giục nói, “Chủ tử đi trước, sau đó ta liền đi.” Dứt lời vén vạt áo quá dài lên, nhét vào trong đai lưng. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [31]”