Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [137]

image

137. Về Đông Bắc

Cho dù đều là thời điểm giữa hè, nhưng nhiệt độ phía bắc quả thật thấp hơn phía nam rất nhiều, Hứa Tư Văn cảm thấy mùa hè này y có thể trải qua rất thư thái. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [137]”