Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [57]

image

Chương 57: Việt Tiểu Nhu

Ba người về khách điếm ngồi xuống, tu sĩ áo lam kia liền tự giới thiệu mình: “Ta tên là Mạc Lăng Ba, ta và Hoàng Việt đều là tán tu, hai chúng ta là một đôi bạn tốt, bình thường vào nam ra bắc, giờ hắn lại… ai.” Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [57]”