Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [138]

image

138. Gọi ông chủ trở về cắt băng khánh thành

Ngày thi, cả nhà đều bị Hứa Tư Văn giữ lại ở trong nhà, chỉ có Vũ Khánh Cương lái xe, Hứa Tư Văn đi theo dẫn Vũ Song Hỉ đến phòng thi. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [138]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [32]

image

Chương 32

Trước cửa Vương gia tụ tập rất nhiều người, hàng xóm cũng đều sôi nổi đi ra vây xem, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Xét thấy Vương Thiên Hữu là cháu trai duy nhất của Vương gia, sau khi hắn bị năm mươi trượng hình, Vương lão phu nhân bỏ ra giá cao đón hắn về nhà, chuẩn bị tỉ mỉ trị liệu vài ngày rồi lại đưa đi Lĩnh Nam, nếu có thể, thậm chí nghĩ đến kế sách đổi trắng thay đen, dùng người có diện mạo thật giống thay thế hắn. Nhưng trước đây Vương Tượng Càn làm việc quá mức càn rỡ, đắc tội rất nhiều người, trước mắt Vương gia đã nhận tội, bọn họ tự nhiên sôi nổi bỏ đá xuống giếng, cố gắng một gậy đánh chết ông ta. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [32]”