Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [58]

image

Chương 58: Kiếm của ngươi vừa cứng lại vừa dài

Sắc trời bên ngoài đã đen, Việt Tiểu Nhu sợ ngự kiếm mục tiêu quá rõ ràng, chỉ nhanh chóng qua lại trên đường phố trấn nhỏ, ý đồ bỏ rơi ba người sau lưng. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [58]”