Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [139]

image

139. Hứa Tư Văn tâm thần không yên

Hứa Tư Văn với mấy người đám Mai Cảnh vừa nghiên cứu một cái liền không chú ý đến thời gian, thế nhưng lần này không giống, mí mắt Hứa Tư Văn luôn nhảy không ngừng, trong lòng cũng có chút hốt hoảng, kết quả của việc lực chú ý không tập trung, chính là mỗi lần đều thí nghiệm thất bại, chương trình biên soạn ra, đều không thông qua. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [139]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [33]

image

Chương 33

Thi thể của Vương Thiên Hữu đặt ở cửa đại môn Vương gia, lần thứ hai hấp dẫn rất nhiều người qua đường vây xem. Trước khi đi, hắn còn ầm ĩ kêu chém quan sai, không quá hai canh giờ lại sắc mặt xanh đen, đoạn tuyệt hơi thở, khiến người ta thổn thức không thôi. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [33]”