Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [59]

image

Chương 59: Tỷ tỷ

Dịch Hi Thần lòng đầy mờ mịt.

Đây là một gian phòng xa lạ, một cô bé xa lạ, hết thảy đều xa lạ. Tại sao y lại ở chỗ này? Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [59]”