Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [34]

image

Chương 34

Để dàn xếp tốt cho Hữu Xu, Cơ Trường Dạ hao phí một phen tâm tư. Đầu tiên hắn lau sạch tất cả dấu vết Hữu Xu là trưởng tử Vương gia, cho dù người ngoài có chút nghi ngờ, cũng không tìm ra chứng cớ, rồi lại lo công danh, mua trạch viện cho cậu. Nghĩ rằng, bằng sự thông minh tài trí của Hữu Xu, không mấy năm liền có thể tên đề bảng vàng, trở nên nổi bật. Nhưng cái tính của cậu, không thích nói chuyện, không thích giao tiếp, chỉ ham ăn, ngược lại có chút khó có thể lăn lộn trong quan trường, nhưng mà đến lúc đó căn cơ của mình đã sâu, sẽ giúp đỡ cậu mưu một chức vị thanh nhàn. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [34]”