Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [60]

image

Chương 60: Tỷ tỷ (2)

Dịch Hi Thần thầm nghĩ: hóa ra Đằng Nhược Y này chính là tỷ tỷ của Trưởng Tôn Tử Quân. Y vốn tưởng rằng cô bé này trở thành tâm ma của Trưởng Tôn Tử Quân, chỉ sợ cũng không phải là người hiền lành gì, lại không nghĩ rằng là một cô bé ngây thơ hồn nhiên như vậy. Xem đôi mắt cô bé này, liền biết trong lòng nàng sáng trong thuần lương. Cô bé như thế, làm thế nào lại trở thành tâm ma của Trưởng Tôn Tử Quân chứ? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [60]”