Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [141]

image

141. Phụ nữ, phải đối xử tốt với mình một chút

Trước tiên nói về Vũ Khánh Cương, hoặc là nói, trước tiên nói một chút về Triệu Thục Đình, Triệu đại tiểu thư đã bị mọi người quên lãng. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [141]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [35]

image

Chương 35

Vương lão thái gia thấy chính chủ đến, vội vàng bảo bạn già nâng mình dậy. Nói đến cũng lạ, rõ ràng tam vương gia tính tình ôn hòa, phong lưu nho nhã, người bên ngoài đến trước mặt hắn cũng không dám lỗ mãng, ước chừng đây chính là khí độ của trưởng tử nguyên hậu. Khó trách hắn nghèo túng thành như vậy, Tiêu quý phi và Thái tử vẫn muốn đưa hắn vào chỗ chết. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [35]”