Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [61]

image

Chương 61: Chân tướng tâm ma

Đằng Nhược Y tựa như diều đứt dây, Trưởng Tôn Tử Quân căn bản không kéo được nàng, ngược lại là bị nàng kéo lên núi. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [61]”