Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [62]

image

Chương 62: Thỏ yêu

Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau dậy, mới đem chuyện giết ma tu Mạc Lăng Ba đêm qua nói cho chưởng quỹ khách điếm. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [62]”