Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [63]

image

Chương 63: Nghe lén

Dịch Hi Thần và Trưởng Tôn Tử Quân một đường bay tới băng tuyết cốc địa, một đường tiếp tục nghe Việt Tiểu Nhu và thỏ yêu Đoàn Đoàn kia đối thoại. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [63]”