Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [64]

image

Chương 64: Trộm xông vào

Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần nghe thấy hai chữ ma tu, đều cả kinh, vội vã quay đầu bay về phía ngọn nguồn âm thanh. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [64]”