Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [145]

image

145. Vọt tới!

Ba người cong bụng chuyển ông chủ Vũ Vũ Khánh Cương đã thực sự hôn mê xuống lầu, bởi vì không có thang máy, vẫn là đi cầu thang! Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [145]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [39]

image

Chương 39

Nói thật, Hoàng đế bị nguyên hậu áp chế nhiều năm như vậy, nhìn thấy tam tử có dung mạo tương tự nàng, tránh không được sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi chột dạ. Hơn nữa tam tử càng lớn lên, phong tư càng bất phàm, quý khí toàn thân ngay cả Hoàng đế là hắn ta cũng phải thua chị kém em. Thử hỏi, hắn ta làm thế nào không hận đến muốn chết. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [39]”