Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [65]

image

Chương 65: Chân tướng

Hai người trở lại khách điếm, Dịch Hi Thần động thủ lấy tịnh thủy lam tinh từ trong hình ảnh đăng ra, Trưởng Tôn Tử Quân lấy một chậu nước đến. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [65]”