Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [146]

image

146. Cởi?

Vừa lúc đó, một đám phóng viên tới bên ngoài khách sạn, bảo vệ khách sạn không ngăn cản, đám phóng viên này từ lối đi an toàn bò lên, không đi thang máy, bởi vì ngầm đến dò xét đoàn phim kia, nghe đâu có tin tức rất sâu, quy tắc ngầm gì đó, là đề tài bùng nổ mà các phóng viên thích nhất… Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [146]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [40]

image

KIẾP THỨ HAI: HOẠ BÌ

Bé đáng thương tiến hóa thành quỷ kiến sầu

Chương 40

Ông lão không ngờ cậu đồng ý nhanh như vậy, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, sau đó mới kéo cậu vào rừng cây ven đường, chỉ vào cây đại thụ sum xuê nhất nói, “Ngay ở trên ngọn cây kia, tiểu hậu sinh, ngươi nhìn một chút.” Tiếp tục đọc “Hữu Xu [40]”