Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [66]

image

Chương 66: Nói ra đi!

Trưởng Tôn Tử Quân chấn động mạnh một cái.

Tiếp cận hắn? Hắn này là ai? Lẽ nào là chỉ mình? ! Lúc trước ma đầu này lừa gạt Đằng Nhược Y, rõ ràng cũng là hướng về phía mình mà tới! Chẳng lẽ hắn ta muốn cho Việt Tiểu Nhu trở thành Đằng Nhược Y thứ hai sao! ! Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [66]”