Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [67]

img_1111

Chương 67: Vô Tương Thiên Ma

Trưởng Tôn Tử Quân buông Việt Tiểu Nhu ra, Dịch Hi Thần lập tức tiến lên, dùng thuật pháp chữa trị bao lấy vết thương của Việt Tiểu Nhu.

Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Vô Tương Thiên Ma ở nơi nào?” Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [67]”