Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [148]

img_1112

148. Về ổ 

Vũ Khánh Cương nổi giận, mắng một trận sau đó đóng cửa cái ầm, để lại một đám phóng viên trợn tròn mắt, cuối cùng một phóng viên run run rẩy rẩy nhấc tay hỏi bảo an bên cạnh: “Đây là ông chủ mấy người hả?” Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [148]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [42]

img_0919

Chương 42

Bất quá chỉ ở trong núi sáu tháng, sau khi xuống núi thì hậu thế đã qua hơn sáu trăm năm, dù là Hữu Xu thân kinh bách chiến cũng bị hoảng sợ, vốn có chút mông lung buồn ngủ, lúc này hoàn toàn tỉnh táo. Cậu lấy nguyên bộ sử ký từ trên giá, xem từng trang từng trang vô cùng cẩn thận, cuối cùng xác định đây không phải là ảo giác của chính mình. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [42]”