Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [68]

img_1116

Chương 68: Đại chiến ba trăm hiệp có thể giải bách độc

Dịch Hi Thần ôm Việt Tiểu Nhu trở về trong yêu động. Không biết Vô Tương Thiên Ma kia làm cái gì với Việt Tiểu Nhu, Việt Tiểu Nhu vẫn luôn hôn mê, lúc hôn mê vẻ mặt cũng vô cùng áp lực nhẫn nại. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [68]”