Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [69]

img_1119

Chương 69: Quyết chiến cuối cùng

Vô Tương Thiên Ma vốn muốn ảnh hưởng tâm tình của Trưởng Tôn Tử Quân, nhưng mà Trưởng Tôn Tử Quân bình tĩnh như thế, ngược lại là Vô Tương Thiên Ma chịu ảnh hưởng, bị Trưởng Tôn Tử Quân một kiếm đâm trúng. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [69]”