Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [71]

img_1142

Chương 71: Phát kẹo

Dịch Hi Thần cắn rách ngón tay, nhỏ giọt máu trên mắt trận. Ở giữa linh thạch, dần dần hiện ra một đồ hình bát quái, trong đó một nửa sáng lên hồng quang nhàn nhạt, còn lại nửa dưới vẫn là tối tăm, đang chờ đợi huyết dịch của nửa kia truyền vào. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [71]”