Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [153]

img_1118

153. Nóng ruột không ăn hết đậu hủ nóng

Hứa Tư Văn một mực mắt điếc tai ngơ đối với tin tức bên ngoài, y biết những người kia sẽ không có kết quả tốt, ác giả ác báo. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [153]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [47]

img_0924

Chương 47

Lần thứ hai Hữu Xu cảm thấy kiếp này chủ tử khác biệt với kiếp trước, đời trước hắn vô cùng ôn nhu săn sóc, chuyện mình không muốn làm tuyệt đối không miễn cưỡng, đời này lại bá đạo chuyên chính, rõ ràng mình không muốn đi dạo phố, hắn lại cường ngạnh mà kéo mình ra bên ngoài, dù cho xuất ra khí lực bú sữa mẹ cũng tránh không thoát. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [47]”