Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [154]

img_1146

154. Mâu thuẫn thăng cấp

Đợi đến khi Trương Lam Hà rốt cuộc khiến Hứa Tư Văn ý thức được đó là một khoản tiền tài không có cách nào lường được chứ không đơn thuần là con số, bọn họ đã vào kinh. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [154]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [48]

img_1162

Chương 48

“Sao, sao lại là ta?” Người bên ngoài đều biết Tiết Vọng Kinh đang nói giỡn, chỉ riêng Hữu Xu đến từ sáu trăm năm trước lại tưởng thật, vừa chỉ vào chính mình vừa lui về một bên hai bước, vẻ mặt khẩn trương mà lại đề phòng. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [48]”