Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [74]

img_1147

Chương 74: Phụ tử

Hắc Phong thành này là tòa thành gần Yêu Quái trấn nhất, nơi này người sống không nhiều, trừ khi vì tìm kiếm tiên tài đặc thù hoặc là có mục đích đặc biệt, người thường cũng không dám tới gần nơi hung hiểm này. Bởi vậy sau khi khí tức của năm người bọn họ biến mất, tất cả hung thi đều hướng về một nơi mà đi. Ngay cả hung thi bị chém hai chân mà vẫn còn hai tay, cũng lấy tay bò tiếp tục tiến lên. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [74]”