Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [76]

img_1199

Chương 76: Quỷ giới

Những quỷ mị này nói lợi hại thì ngược lại cũng không lợi hại lắm, nhưng mà số lượng đông đảo, giết cũ rất nhanh liền có mới bù đắp, mà bọn nó nhận thức lý lẽ cứng nhắc, tre già măng mọc không dứt. Mọi người thực sự chịu không nổi quấy nhiễu. Công Tôn Địch và Trưởng Tôn Tử Quân bọc hậu hai bên trái phải, sử dụng kiếm khí đem phần lớn quỷ mị hung thi ngăn cản giết ở bên ngoài. Công Tôn Địch nói: “Các ngươi đi trước!” Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [76]”