Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [77]

img_1208

Chương 77: Xích luyện huyết thi

Vận may của Trưởng Tôn Tử Quân và Công Tôn Địch – kim thạch khá hơn một chút so với bọn Lục Tử Hào Dịch Hi Thần, bọn họ cũng không gặp phải nhiều quỷ mị công kích như vậy, ngẫu nhiên có vài con đến quấy rầy, cũng đều không ra gì. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [77]”