Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [158]

img_1209

158. Phô trương

Lúc Hứa Tư Văn còn đang buồn bực, bên phía Vũ Khánh Cương đã hoàn mỹ phản kích lại, hung hăng đánh vào mặt mấy người muốn xem chuyện cười của Đông Bắc Hổ, đánh vang bốp bốp! Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [158]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [52]

img_1071

Chương 52

Cửu hoàng tử thay đổi xiêm y sạch sẽ, lại bảo người tìm tới một cái chậu đồng nhỏ, bỏ nước và đá cuội. Đoàn người vội vàng đi đến ngoại viện, chỉ thấy thiếu niên quỳ gối ôm chân ngồi ở trên bậc thang, cầm một cọng cỏ đuôi chó chọt nhẹ rùa nhỏ rúc vào trong mai, miệng nói nhỏ không biết đang nhắc tới cái gì. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [52]”