Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [159]

img_1211

159. Động tĩnh khó chịu 

“Tiền lì xì đó!” Thanh niên không phục ồn ào: “Hắn dập đầu sát đất với mấy người, được hai cái, tôi chỉ muốn một cái còn không được à?” Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [159]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [53]

img_1038

Chương 53

Bởi vì cửu điện hạ ngủ rất sâu, Tiết Vọng Kinh và thống lĩnh thị vệ không dám quấy rầy, nhẹ nhàng buông màn trướng xuống liền rón ra rón rén mà rời khỏi tẩm cư. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [53]”