Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [79]

img_1212

Chương 79: Lôi Đình quả

Trưởng Tôn Tử Quân khiêng Công Tôn Địch – kim thạch hành tẩu ở mênh mông mộ phần. Không ngừng có thi thể quỷ mị tiến hành quấy rầy bọn họ, dần dần, Trưởng Tôn Tử Quân phát hiện kim thạch ngoại trừ cản trở thì cũng không thể nói là hoàn toàn không có tác dụng. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [79]”