Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [160]

img_1237

160. Chuyển ngoặt thần kỳ khó bề phân biệt

Từ đầu đến cuối Trương Lam Hà đều không nói với Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn rằng Cao Nham và Tiêu Dũng là thân phận gì, cũng không tiết lộ bối cảnh gia đình của bọn họ. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [160]”