Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [84]

img_1252

Chương 84: Thần tượng

Dịch Hi Thần căn bản cũng không biết là xảy ra chuyện gì, y chỉ đột nhiên cảm thấy sau lưng trống rỗng, lúc quay đầu lại đã thấy Trưởng Tôn Tử Quân rơi xuống dưới vách núi. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [84]”