Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [165]

img_1307

165. Mỹ nữ đưa tới cửa

Hứa Tư Văn hí ha hí hửng gửi tin nhắn cho Vũ Khánh Cương, nói về cuộc gặp gỡ của y, sau đó đặc biệt khoe khoang với Vũ Khánh Cương: “Người phụ nữ kia cho rằng em không biết cô ta chắc? Không phải chính là cái người ngày đó đi sai chỗ sao? Còn ở chỗ này giả bộ không biết với em!” Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [165]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [59]

img_1248

Chương 59

Cô nam quả nữ ở trong phòng ba khắc, người bình thường đều sẽ liên tưởng đến việc cẩu thả. Vì vậy, nhị thái thái cùng mấy vị chị em dâu khác mới có thể cho rằng hai người đã được việc, vả lại chờ xem đại phòng bị chê cười.

Khi cửu hoàng tử đến im ắng, bọn họ vốn cũng không biết, sau đó lại bởi vì sự kiện quỷ đánh tường, một đám người ở trong sân vòng vo hồi lâu, vừa hoá vàng mã cầu Bồ Tát vừa lấy gậy gộc đập gõ cửa tường, động tĩnh ầm ĩ vô cùng lớn, muốn không biết cũng khó. Vốn nghĩ rằng ngày mai đem tin tức Triệu Hữu Xu thu dùng thông phòng truyền đến tai cửu điện hạ, mới có thể nhìn thấy đại phòng bị chê cười, lại không ngờ điện hạ tới đúng lúc như vậy, lại trình diễn một màn bắt gian tại trận. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [59]”