Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [85]

img_1241

Chương 85: Quyết đấu

Một người một quỷ ra khỏi sơn động, liền đi xuống chân núi.

Dịch Hi Thần và Trưởng Tôn Tử Quân có linh tê khế liên kết, y có thể căn cứ vào linh lực chỉ dẫn phương hướng, y biết Trưởng Tôn Tử Quân ở ngay dưới chân núi, chỉ là Thiên Tru sơn này núi cao vạn trượng, quần sơn đứng vững, y bị Vệ Trường Vân cản lại, Trưởng Tôn Tử Quân lại lạc đến rất xa. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [85]”