Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [166]

img_1242

166. Còn không rời đi liền để nước trôi đi

“Vợ, anh thật sự không biết bà cô kia làm gì cả!” Vũ Khánh Cương bỏ điện thoại xuống liền nhào tới Hứa Tư Văn, tư thế hận không thể lập tức chứng minh mình là vô tội. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [166]”