Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [168]

img_1348

168.

“Xin tránh đường!” Phùng Tấn Thần cũng mạnh mẽ chen vào, sau đó không chút khách khí dùng móng vuốt kéo tấm vải trắng che người mất. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [168]”