Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [88]

img_1351

Chương 88: Mặc cả trả giá

Dịch Hi Thần nỗ lực sử dụng linh tê khế lần theo vị trí của Trưởng Tôn Tử Quân, nhưng không thể tin được là, liên hệ giữa y và Trưởng Tôn Tử Quân tựa như đột nhiên bị cắt đứt, y lại hoàn toàn mất đi tung tích Trưởng Tôn Tử Quân! Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [88]”