Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [170]

img_1362

170. Hung hăng giẫm cô ta mặt đầy dấu giày 

Hứa Tư Văn cầm cái muỗng bưng bát đựng canh đem canh còn dư lại đút xuống hết cho Vũ Khánh Cương: “Buổi tối ăn chút ít là tốt rồi, bây giờ anh không thể động đậy nhiều, chỉ có thể nằm ở trên giường tu dưỡng, nếu đến ngày mai thời gian này, qua hai mươi bốn tiếng còn không có vấn đề lớn lao gì, hẳn là sẽ không sao.” Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [170]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [64]

img_1361

Chương 64

Hữu Xu hơi lộ vài thủ đoạn liền trấn áp mọi người, sau đó đi đến cạnh giường, dùng khăn tay màu trắng đắp lên khuôn mặt hoàng hậu. Bất luận nữ nhân này từng phạm lỗi lầm gì, chung quy nàng cũng là mẫu thân của chủ tử, nàng cho chủ tử sinh mệnh, chỉ dựa vào hai điểm này, Hữu Xu liền vô cùng cảm kích nàng, cũng sẽ giúp nàng giải oan. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [64]”