Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [90]

img_1312

Chương 90: Đánh bại quỷ vương

Lúc Trưởng Tôn Tử Quân nhập định, Dịch Hi Thần và quỷ vương còn đang giằng co.

Dịch Hi Thần nói: “Trước hết ngươi để cho ta gặp Trưởng Tôn Tử Quân, không thấy hắn ta tuyệt đối sẽ không đưa cái… cái hạt châu gì kia cho ngươi! Ngươi cũng đừng nghĩ cường đoạt nha, quá lắm thì ta ngọc đá cùng vỡ, ta chết đem hạt châu kia cũng phá huỷ luôn, ngươi đừng nghĩ lấy được!” Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [90]”