Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [171]

img_1373

171. Trọn một cái ánh mắt thiếu nữ 

Tổ hợp suất ca mỹ nữ chính là hấp dẫn người khác, những người vừa nãy chạy mất quay đầu lại nhìn thấy không có nguy hiểm, lại có xu thế trở về. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [171]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [65]

img_1371-1

KIẾP THỨ BA: VƯƠNG GIẢ

Bàn về tính khả thi của việc tham quan chuyển thành thanh quan

Chương 65

Hữu Xu nhớ rõ mình chết vì trái tim suy kiệt, rõ ràng phải là ông lão tóc bạc da mồi, hiện tại lại vẫn là bộ dạng thiếu niên mười tám mười chín tuổi, trên người mặc hỉ bào đỏ thẫm khi thành thân với chủ tử, đứng ở một nơi tối như mực, nhìn không thấy giới hạn. Cậu lớn tiếng gọi tục danh chủ tử, lại không thể nhận được bất cứ hồi đáp nào, chỉ phải chọn ra một phương hướng đi về phía trước. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [65]”