Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

img_1374

Tên truyện: Luận dĩ mạo thủ nhân đích hạ tràng

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: hiện đại, phong thủy, huyền huyễn, ấm áp, 1×1, HE

Editor: Socola chấm nước mắm

Tình trạng bản gốc: 152 chương + 12 phiên ngoại

Nguồn: Hạ Nguyệt Tiếp tục đọc “Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh”