Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [172]

img_1313

172. Cho vợ tui một chiếc

Vũ đại lão hổ bị kỹ thuật viên Hứa thu thập một trận, triệt để uể oải thành thật, buổi tối lúc ngủ, cái sự thành thật này cũng tan thành mây khói, trên cánh tay bao lấy băng vải, còn liên tiếp chui vào trong lồng ngực Hứa Tư Văn. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [172]”