Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [174]

img_1380

174. Thỏa đáng “Hứa ảnh đế”

Nếu muốn Hứa Tư Văn người câm ăn hoàng liên, có khổ không nói được, thì phải chủ động xuất kích, tận tình yếu thế, phải cho mọi người đều nhìn thấy, phải để truyền thông cho hấp thụ ánh sáng! Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [174]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [68]

img_1020

Chương 68

Hôm sau, bởi vì thôn dân Lý gia thôn còn đang trên đường, Hữu Xu trước hết mở thẩm tên ngục tốt bỏ rơi nhiệm vụ kia. Nào ngờ nha dịch, tư lại, đám bộ khoái đã lâu không tới lại đồng loạt đến, khẳng định trong đó có oan tình lớn, bảo huyện thái gia điều tra lần nữa. Thê tử ngục tốt một phen nước mũi một phen nước mắt quỳ gối ở cửa kêu oan, bộ dạng cũng có vẻ vô cùng đáng thương. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [68]”