Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [175]

img_1414

175. Nước mắt ngừng không được!

Tình thế rõ ràng như vậy, Vũ Khánh Cương làm sao sẽ không hiểu?

Vũ Khánh Cương tròng mắt đều ngâm trong tức giận liền muốn động thủ, Hứa Tư Văn nhanh hơn hắn một bước, bàn tay lau một cái qua mắt Vũ Khánh Cương, sau đó ôm thật chặt Vũ đại lão hổ đang nổi giận! Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [175]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [69]

img_1420

Chương 69

“Triệu Hữu Xu” là một kẻ tham tiền, đem toàn bộ vàng bạc cướp đoạt được cất trong khố phòng ở huyện nha, mở tất cả các rương ra, trắng bóng ánh vàng rực rỡ một mảnh, chói mắt cực kỳ. Hữu Xu cẩn thận kiểm kê danh sách đăng ký một lần, sau đó đem đi mua vật tư giúp nạn thiên tai, tu sửa gia cố đê đập vân vân. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [69]”