Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [3]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—–

Chương 3

Nhà có phúc

Đối với người chân chính biết xem bói mà nói, xem chuyện lúc trước của người ta không tính là việc khó, khó chính là chuyện sau này. Bởi vì chuyện lúc trước đã phát sinh, là cố định không thay đổi, nhưng chuyện sau này còn có nhiều loại khả năng và biến cố, công lực không sâu, liền có khả năng lầm người lầm mình. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [3]”

Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [95]

img_1415

Chương 95: Giấu diếm

Dịch Hi Thần chạy, Trưởng Tôn Tử Quân cũng chỉ có thể rời giường, đến xem bọn nhỏ mới tới. Đệ tử mới nhập môn đều là mười mấy đứa trẻ ở một gian phòng, đợi hơi lớn tuổi hơn một ít, mới có thể tách ra có phòng của mình. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [95]”