Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [176]

img_1464

176. Hắn phát sóng trực tiếp mình cũng phát sóng trực tiếp

Ngày thứ ba Vũ Khánh Cương cắt băng, người Hứa gia rốt cuộc không yên lòng, bên Đông Bắc cách khá xa, nhưng bọn họ thì cách gần, liền bảo Hứa Gia Văn dẫn bọn họ đến xem Vũ Khánh Cương. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [176]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [70]

img_1463

Chương 70

Đều nói nha môn nước trong nha môn nước trong, nha môn khác như thế nào Hữu Xu không biết, cậu chỉ biết huyện nha Toại Xương của mình đã sắp trong suốt thấy đáy rồi. Tiền tài ”Triệu Hữu Xu” tham ô được đều bị cậu đổi thành vật tư, hiện ngân còn lại một phần đem đi tu sửa gia cố đê đập các nơi, một phần dùng để phát lương cho hạ phó, còn lại một chút giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [70]”