Posted in Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [phiên ngoại]

img_1474

Chương 98. Phiên ngoại ngày thường của Thiên Kiếm sơn

1.

Lại đến đại hội so kiếm ở Thiên Kiếm sơn, nhưng mà đại hội lần này lại khác với những đại hội so kiếm trước đây. Sau khi Cừu Kiếm kế nhiệm chưởng môn Thiên Kiếm môn, một mực cố gắng cân bằng bốn các, mà ban đầu đại hội so kiếm này quá mức chú trọng đơn đả độc đấu, quy tắc hết sức cứng nhắc, đối với Tu Kiếm các và Dược các vô cùng bất công, vì vậy Cừu Kiếm sửa lại quy tắc đại hội so kiếm, tăng thêm mấy nội dung. Tiếp tục đọc “Đồng nhân xuyên vào nguyên tác [phiên ngoại]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [71]

img_1345

Chương 71

Hữu Xu vốn tưởng rằng sau khi ly hồn sẽ giống như đi vào giấc mộng, đi thẳng tới U Minh điện, trăm triệu lần không ngờ là lại xuất hiện trên một con đường rộng lớn. Con đường này nhìn ra sau không thấy phần cuối, nhìn về trước không thấy hướng đi, hai bên trải rộng rậm rạp bụi gai và đóa đóa bỉ ngạn hoa, còn có sương đen cuồn cuộn lượn lờ giữa không trung, có vẻ vô cùng âm trầm áp lực. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [71]”