Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [6]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 6

Đại sư!

“Đại sư, mời bên này.” Ba Dương tự tiếp đãi vị cao nhân trong miệng con trai, Dương Đào ở một bên căn bản ngay cả miệng cũng khép không được. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [6]”